۸ آذر ۱۳۹۳
 
نوشته شده توسط : مدیر

تعدادی انیمیشن از نحوه عملکرد و ساختار گوش برای استفاده شما عزیزان قرار داده ایم. آنها را دریافت نمایید.

دریافت نمایید.:: موضوعات مرتبط : انیمیشن, دانلود
تاریخ انتشار : شنبه, ۸ آذر ۱۳۹۳ | ۱ دیدگاه
نوشته شده توسط : مدیر

در زیر تعدادی انیمشن درباره چشم قرار داده شده است که می توانید آنها را دریافت کنید.

چشم

دریافت فایل:: موضوعات مرتبط : انیمیشن, دانلود
تاریخ انتشار : شنبه, ۸ آذر ۱۳۹۳ | ۵ دیدگاه
 
   
گرچه خسته ام گرچه دلشکسته ام بازهم گشوده ام درى به روى انتظارتابگويمت هنوزهم به آن صداى آشنا اميدبسته ام. اى توصاحب زمان! اى توصاحب زمين! دل جداز يادتوآشيانه اى خراب وبى صفاست يادسبزوروح بخش تو يادلطف بى نهايت خداست کوچه باغ سينه ام اى گل محمدى به عطرنامت آشناست آنکه درپى تونيست کيست؟ آنکه بى بهانه توزنده است درکجاست؟ صبحگاه جمعه هاآفتاب ياد توز «ندبه»هاى ماطلوع مى کند.آنکه شب پس ازدعابا سروداشتياق ونغمه اميدبادلى سفيدخواب رفته است روز رابه شوق ديدنت شروع مى کند.اى تومعنى اميدوآرزو!اى براى انتظار عاشقانه آبرو!عشقهاى پاک درميان خنده هاوگريه هاى عاشقان پيش عصمت الهى ات خضوع مى کند. اى بهانه اى براى زيستن! اشتياق همچوسبزه بهاره هرطرف دميده است.جمکران جلوه اى ازانتظاروشوق ماست اى بهارجاودان اى بهارآفرين مادرانتظارمقدم توييم اى اميد آخرين!