۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
نوشته شده توسط : مدیر

استئاریک اسید چیست و چگونه تهیه میشود؟

اسید های چرب ،گروه اصلی مواد در فرمول بندی فراورده های کرم و لوسیون های پوست دست هستند.

استئاریک اسید ،ماده ای نرم کننده است که در گروه مواد چرب انسدادی قرار دارد .ولی برتری آن بر دیگر مواد نرم کننده ی انسدادی،طبیعت خشک و غیر چرب آن است بیش تر کرم ها و امولسیون های پوست دست ،استئاریک اسید دارند و در پاره ای از ان ها استئاریک اسید ماده ای امواسیون دهنده است . در کرم های دست ،غلظت استئاریک اسید در فرمول بندی ،چشم گیر است چون میزان قوام فراورده بستگی به غلظت و نوع استئاریک اسید مصرف شده دارد. بنابراین، داشتن اطلاعاتی از مراحل تهیه ی استئاریک اسید تجاری ضروری به نظر میرسد .:: موضوعات مرتبط : شیمی
تاریخ انتشار : شنبه, ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ | بدون دیدگاه
نوشته شده توسط : مدیر

شاید چندان پر بازده نباشد، اما هیچ چیز به اندازه باروت برای آتش بازی مناسب نیست.

به زبان ساده، این همان چیزی است که باروت را نه تنها به عنوان ماده انفجاری اولیه ونخستین پیشرانه برای تفنگ، بلکه در تهیه مواد آتش بازی ارزشمند می کند. اکنون، با گذشت ۲۰۰۰ سال از زمانی که چینی ها با خوش اقبالی تصادفی، مخلوط ساده وفریبنده ی گوگرد، پتاسیم نیترات و زغال فعال را در اختیار گرفتند ، باروت هنوز هم سودمند ترین پیشرانه برای آتش بازی به شمار می رود.

نکته های بسیار مهم:: موضوعات مرتبط : شیمی
تاریخ انتشار : شنبه, ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ | بدون دیدگاه
نوشته شده توسط : مدیر

آغاز سخن:شیمی زیست در نهایت به دو فرایند شیمیایی مربوط میشودکه عبارت اند از :

آ)استفاده از انرژی تابشی خورشید برای پیش بردن واکنش هایی که اکسیژن و ترکب های آلی انجام می دهند.

ب)اکسایش فرآورده های به دست آمده از مرحله ی پیش که با تولید آب،کربن دی اکسیدو انرژی همراه است.

در این میان آن چه برای ما اهمیت دارد،ترکیب های شیمیایی و ساز و کار دخالت آنها در فرایند های زیستی و همچنین توانایی بهره گیری از انرژی خورشید و به کار گیری کاتالیزگرها برای آزاد سازی کنترل شده ی این انرژی است.آنزیم ها،نمونه ی از این کاتالیزگرها هستندوبرخی از آنها (حدود ۳۰درصد)برای انجام فعالیت خود به یک یون فلزی نیاز دارند. روی هم رفته،ترکیب های فلز دار در فرایند های گوناگونی مانند انتقال اکسیژن،انتقال انرژی،اکسایش-کاهش و…نقش بسیار مهمی دارند. یکی از مهمترین این فرایند ها،انتقال اکسیژن در سیستم های زیستی است که موضوع بحث ماست.:: موضوعات مرتبط : زیست شناسی, شیمی
تاریخ انتشار : شنبه, ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ | بدون دیدگاه
نوشته شده توسط : مدیر

کادمیوم عنصری است که به طور طبیعی در پوسته زمین یافت می شود . معمولا ترکیب های این عنصر به عنوان کانی ، عنصرهای دیگر را در ترکیب هایشان  همراهی می کنند برای نمونه، کادمیم با اکسیژن (کادمیم اکسید)، با کلر (کادمیم کلرید) و با گوگرد(کادمیم سولفات وکادمیم سولفید) ترکیب تشکیل می دهد . همه خاک ها و سنگ هایی که شامل زغال سنگ و کودهای معدنی هستند ، مقداری کادمیم در بردارند. کادمیم به آسانی زنگ نمی زند و در تهیه باتری ها ، رنگدانه ها و روکش فلزها و پلاستیک ها کاربرد دارد.

250px-Cadmium-crystal_bar:: موضوعات مرتبط : زیست شناسی, شیمی
تاریخ انتشار : پنج شنبه, ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ | بدون دیدگاه
نوشته شده توسط : مدیر

چکیده

در پائیز به علت تغییر شدت نور ودما ، برگ ها تولید غذای خود را متوقف می کنند . سبزینه از بین می رود ، رنگ سبز ناپدید می شود ، و با آشکار شدن طیف رنگ های زرد تا نارنجی ، شکوه پاییزی برگ ها به نمایش در می آید.

images

در همین  زمان تغییر های شیمیایی دیگری ممکن است روی دهد . در اثر نمایان شدن رنگدانه های سرخ آنتوسیانین رنگ های دیگری هم به وجود می آید . مخلوط برخی از این رنگ دانه ها شدت رنگ سرخ و ارغوانی را در رنگ های پاییزی درختانی هم چون زغال اخته و سماق افزایش می دهد ، در حالی که برخی دیگر رنگ نارنجی باشکوهی به درخت افرا ی قندی(بومی آمریکای شمالی) می دهند .:: موضوعات مرتبط : زیست شناسی, شیمی
تاریخ انتشار : پنج شنبه, ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ | بدون دیدگاه
نوشته شده توسط : مدیر

با این که تاکنون برخورد یک اتم هیدروژن با یک مولکول از ان به عنوان ساده ترین واکنش شیمیایی شناخته شده است، اما هنوز اسراری درباره آن برای پژهش گران باقی مانده است .

کارشناسان تجربی دانشگاه استانفورد ونظریه پدازان دانشگاه دورهام در شماره هفتم مارس مجله یnature به گزارش یک مشاهده شگف انگیز پرداخته اند: برخی از مولکول های هیدروژن در نتیجه برخورد ، به سرعت در مسیری پیش بینی نشده حرکت می کنند . ریچارد زار دراین زمینه می گوید، این آزمایش ها برای درک عمیق شیمی ، به روش اساسی انجام گرفته است . ومی افزاید: این راه پی بردن به چگونگی انجام واکنش های شمیایی است.:: موضوعات مرتبط : شیمی
تاریخ انتشار : پنج شنبه, ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ | بدون دیدگاه
نوشته شده توسط : مدیر

در یک نمایش ،از اثر کاهش نقطه انجماد ، جهت بیرون آوردن یک قالب یخ از لیوان به کمک یک تکه نخ استفاده می شود. در این فعالیت دانش آموزان اثر افزودن مواد گوناگون به آب یخ را برسی می کنند  وسپس به کمک مشاهده های خود برای بلند کردن قالب یخ از لیوان به کمک نخ به رقابت می پردازند.

پیش دانسته ها:: موضوعات مرتبط : آزمایش, شیمی
تاریخ انتشار : پنج شنبه, ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ | بدون دیدگاه
نوشته شده توسط : مدیر

در سال ۱۹۵۵،رابرت ونتوروف کاری را به انجام رساند که در وازه های نوینی را در برابر جهان شیمی گشود. او کره ی بادام زمینی را به الماس تبدیل کرد . ونتوروف وهمکارانش در مرکز  پژوهش ها وتوسعه شرکت جنرال الکتریک توانستند با استفاده از فرایندی در دمایی نزدیک به ۲۰۰۰ درجه  وفشار ۱۰ اتمسفر ، قیر پشت بام ،چوب، زغالسنگ وبسیاری از مواد کربن دار  دیگر را به الماس تبدیل کنند. اگر چه که نخستین الماس های ساخته شده به این روش:: موضوعات مرتبط : شیمی
تاریخ انتشار : چهارشنبه, ۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ | بدون دیدگاه
نوشته شده توسط : مدیر

دانش و فناوری امروزی به پیشرفت هایی در زمینه طراحی و تهیه موادی دست یافته است که دارای خواص خواص ویژه ای هستند . برای نمونه ، این مواد می توانند با تغییر دما یا تغییر حالت از سیال به جامد ، ان هم در حضور میدان مغناطیسی تغییر شکل ، تغییر حجم یا تغییر اندازه پیدا کنند . چنین موادی را مواد هوشمند می نامند . معمولاً ویژگی های فیزیکی مواد به راحتی دچار تغییر نمی شوند . برای نمونه ،:: موضوعات مرتبط : شیمی
تاریخ انتشار : چهارشنبه, ۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ | بدون دیدگاه
نوشته شده توسط : مدیر

فرمول بندی برای اندازه گیری تقریبی

یکی از بحث های مهم در شیمی فیزیک ، محاسبه ی گرمای یک واکنش در شرایطی ویژه است . از آن جا که از دیدگاه تولید انرژی ، هیدروکربن جایگاه خاصی دارند ، روش اندازه گیری گرمای آزاد شده از سوختن  مقداری مشخص از هر هیدرو کربن دارای اهمیت است . شیمی فیزیک دان ها معمولاً برای این اندازه گیری ها روش هایی را به کار می برند که هر یک برتری ها وکاستی هایی دارند . مهمترین این روش ها عبارتند از ::: موضوعات مرتبط : شیمی
تاریخ انتشار : چهارشنبه, ۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ | ۱ دیدگاه
صفحه 2 از 3123
 
   
گرچه خسته ام گرچه دلشکسته ام بازهم گشوده ام درى به روى انتظارتابگويمت هنوزهم به آن صداى آشنا اميدبسته ام. اى توصاحب زمان! اى توصاحب زمين! دل جداز يادتوآشيانه اى خراب وبى صفاست يادسبزوروح بخش تو يادلطف بى نهايت خداست کوچه باغ سينه ام اى گل محمدى به عطرنامت آشناست آنکه درپى تونيست کيست؟ آنکه بى بهانه توزنده است درکجاست؟ صبحگاه جمعه هاآفتاب ياد توز «ندبه»هاى ماطلوع مى کند.آنکه شب پس ازدعابا سروداشتياق ونغمه اميدبادلى سفيدخواب رفته است روز رابه شوق ديدنت شروع مى کند.اى تومعنى اميدوآرزو!اى براى انتظار عاشقانه آبرو!عشقهاى پاک درميان خنده هاوگريه هاى عاشقان پيش عصمت الهى ات خضوع مى کند. اى بهانه اى براى زيستن! اشتياق همچوسبزه بهاره هرطرف دميده است.جمکران جلوه اى ازانتظاروشوق ماست اى بهارجاودان اى بهارآفرين مادرانتظارمقدم توييم اى اميد آخرين!