۱۳ مهر ۱۳۹۴
 
نوشته شده توسط : مدیر

یونانیان باستان براین بودند که جهان ،تنها از ترکیب چهار عنصر ساخته شده است.

آن ها آب،هوا،خاک و آتش را عنصرهای سازنده ی جهان می دانستند (۱).آب ب عنوان مایعی کم یاب و در عین حال فراوان، دارای ویژگی های شگفت آوری است که ادامه ی زندگی موجودات زنده  به آن بستگی دارد.موجودات زنده و آبزیان برای زنده ماندن به اکسیژن نیاز دارند .موجوداتی که در خشکی زندگی می کنند از هوا،و آبزیان از اکشیژن محلول در آب استفاده میکنند .

در صنایع گوناگون ،از آب استفاده ی فراوانی میشود .اکسیژن حل شده در آب باعث خوردگی لوله های فلزی میشود (۲)،ب همین دلیل یکی از آزمایشهایی که روی آب انجام میشود اندازه گیری اکسیژن موجود در اب است .

در پالایش آب وفاضلاب،سه نوع اکسیژن برای آب اندازه گیری و گزارش میشود:

آ)اکسیژن محلول در آب ،DO1:مقدار کل اکسیژنی که در آب به صورت محلول وجود دارد DOنمایش داده میشود .

ب)اکسیژن مورد نیاز برای فعالیت های زیست شیمیایی،BOD2:فاضلاب ها  محتوای  مواد آلی هستند که باعث آلودگی آبها میشوند . باکتری های هوازی می توانند از اکسیژن موجود در اب استفاده کنند و مواد آلی را که باعث فساد آب میشود ،تجزیه کنند.مقدار اکسیژن مورد نیاز باکتری ها در تصفیه ی مواد آلی را با BODنشان میدهند (۳).

پ)اکسیژن مورد نیاز شیمیایی،COD3:در پساب هایی که دارای مواد  سمی هستند باکتری های تجزیه کننده نمیتوانند اکسید کننده های شیمیایی ماننده پتاسیم پرمنگنات یا پتاسیم دی کرومات و……استفاده میشود .از آنجا که پتاسیم دی کرومات گسترده ی وسیعی از مواد آلی را اکسید می کند و ارزان تر است،بیش تر از مواد دیگر کاربرد دارد.در این روش اندازه گیری ،مقدار از اکسید کننده را با نمونه بازروانی میکنند سپس مقدار اضافی اکسید کننده توسط نمک موهر،(NH4)2Fe(SO4)2 6H2O،سنجش حجمی میشود . میزان ماده ای آلی قابل تجزیه که هم ارز با اکسیژن اندازه گیری شده است، متناسب با پتاشیم دی کرومات مصرفی در واکنش خواهد بود(۴).

در این مقاله یک روش درآب معرفی خواهد شد که در بیشتر صنایع از ان استفاده میشود.

مواد و وسایل مورد نیاز

ارلن ۵۰۰میلی لیتر ی یک عدد، استوانه ای مدرج ۵۰۰میلی لیتر ،پیپ ۲۵،۱۰،۵،۲،۱میلی لیتری، بشر ۵۰میلی لیتر ،بورت۲۵میلی لیتری یک عدد، سولفوریک اسید (غلیظ)،پتاسیم پر منگنات (۱/۰مولار)،سدیم اگزالات (۵/۰مولار)،منگنز ii کلرید (۰۲/۰مولار)،محلول قلبایی KI(50گرم KI+350گرمKOH)،هیدروکلریک اسید (غلیظ)،چسب نشاسته ،سدیم تیو سولفات (۰۱/۰مولار).

روش کار

mL300 از نمونه ی آب را در ارلن ریخته ، به آن ۱ میلی لیتر سولفوریک اسید و mL2پتاسیم پرمنگنات مب افزاییم . مخلوط را خوب به هم زده ،۱۰دقیقه صبز می کنیم .

سپس mL1سدیم گزالات به مخلوط می افزاییم و به مدت ۱۰ دقیقه آن را به حال خود می گذاریم تا محلول بی رنگ شود. اگر محلول بی رنگ نشد مقدار اضافی سدیم اگزالات می افزاییم و منتظر می مانیم تا محلول بی رنگ شود

به محلول ،mL1منگنزii کلرید و۴میلی لیتر محلول قلیایی پتاسیم یدید اضافه کرده تا رسوب تشکیل شود.

حال ۵میلی لیتر هیدروکلریک اسید اضافه میکنیم تا رسوب حل شود.

به محلول،چسب نشاسته می افزاییم و آن را با محلول سدیم تیوسولفات به آرامی ،تا وقتی که محلول بی رنگ شود ،می سنجیم .

بحث و نتیجه گیری

پتاسیم پرمنگنات اکسید کننده ای قوی بوده ،برای ازبین بردن مواد آلی موجود در آب استفاده میشود . سدیم اگزالات با پتاسیم پرمنگنات اضافی واکنش میدهد .معادله ی این واکنش چنین است:

MnO4+5C2O42-+4H+→۲Mn2+(1)2

            +۱oCO2(g)+AH2O

واکنش منگنزIIکلرید و محلول پتاسیم یدید در دو شرایط متفاوت که مربوط به وجود اکسیژن یا نبودن آن در نمونه است ،به این قرار است:

در حضور اکسیژن:

(۲)Mnci2+KOH→Mn(OH)2(S)+2K

در غیاب اکسیژن :

(۳)O2 → MnO2(S)+2KCI+H2O2/1+HMnCI2+2KO

(۴)MnO2+4HCI+2I→MnCI2+2KCI+I2+2H2O

در فرایند حجم سنجی ید آزاد شده،توسط تیوسولفات ،واکنشی ب این شرح روی میدهد:

(۵)I2+2Na2S2O3→Na2S4O6+2HaI

مقدار اکسیژن محلول درآب به صورت قسمت در میایون (ppm)گزارش میشود

هشدار:

اگر نشاسته به محلول غلیظی از ید افزوده شود،نشاسته به فراورده هایی تجزیه میشود که خواص شناساگری آنها برگشت پذیز نیست .بنابراین افزایش شناساگر به یک محلول محتوای ید اضافی ،هنگامی که در بخش پایانی حجم سنجی محلول به رنگ زرد روشن در می آید،بهتر است.:: موضوعات مرتبط : شیمی
:: برچسب ها :
تاریخ انتشار : دوشنبه, ۱۳ مهر ۱۳۹۴ | ۶۵ دیدگاه
 
۶۵ دیدگاه نوشته شده است! می توانید دیدگاه خود را بنویسید

  • آقا/خانم … /آی پی *********
   ضمن تشکر از حسن نظر و لطف شما، به نظر می رسد که وقت زیادی را برای مطالعه این سایت اختصاص داده اید. امیدوارم مفید واقع شده باشد. از این که در مدت اخیر خیلی بنده حقیر را مورد لطف قرار داده اید بی نهایت متشکرم.

   پاسخ دادن

 • پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *   
     
  گرچه خسته ام گرچه دلشکسته ام بازهم گشوده ام درى به روى انتظارتابگويمت هنوزهم به آن صداى آشنا اميدبسته ام. اى توصاحب زمان! اى توصاحب زمين! دل جداز يادتوآشيانه اى خراب وبى صفاست يادسبزوروح بخش تو يادلطف بى نهايت خداست کوچه باغ سينه ام اى گل محمدى به عطرنامت آشناست آنکه درپى تونيست کيست؟ آنکه بى بهانه توزنده است درکجاست؟ صبحگاه جمعه هاآفتاب ياد توز «ندبه»هاى ماطلوع مى کند.آنکه شب پس ازدعابا سروداشتياق ونغمه اميدبادلى سفيدخواب رفته است روز رابه شوق ديدنت شروع مى کند.اى تومعنى اميدوآرزو!اى براى انتظار عاشقانه آبرو!عشقهاى پاک درميان خنده هاوگريه هاى عاشقان پيش عصمت الهى ات خضوع مى کند. اى بهانه اى براى زيستن! اشتياق همچوسبزه بهاره هرطرف دميده است.جمکران جلوه اى ازانتظاروشوق ماست اى بهارجاودان اى بهارآفرين مادرانتظارمقدم توييم اى اميد آخرين!